[

Lestarieven A’dam ZO

De lestarieven zijn gebaseerd op 39 lesweken.
Eventuele kortingen zijn niet meegenomen in dit overzicht, deze worden verwerkt op de factuur.
De lessen worden buiten de schoolvakanties en feestdagen.

Muzieklessen voor cursisten onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.
Voor leerlingen boven de 21 jaar geldt er een wettelijk bepaalde btw toeslag van 21%.

Uitleg lespakketten(duo en privé en groepsles)
Er worden lessen overeengekomen voor de lesperiode/pakket naar keuze. 
De cursist ontvangt hiervoor een digitale factuur en voldoet deze voorafgaand aan de start van de lessen.

Korting jaarpakket
Gespreide betaling van het jaarpakket is mogelijk in 10 of 12 lestermijnen.

Wanneer men in het eerst afgenomen lesjaar het lesgeld ineens voldoet, ontvangt men 10 % korting over het totaalbdrag.

Op al onze lessen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden YOUR MUSIQSKOOL 2016-2017 van toepassing. Bij inschrijving geeft u met de voorwaarden akkoord te gaan. 

Gezinsreductie 
Voor cursisten uit één gezin geldt een familiekorting:
Voor ieder tweede gezinslid 8 % korting per lestermijn.
Voor ieder volgend gezinslid 5 % korting per lestermijn
Bij alle pakketten geldt: De kortingen betreft elke nieuwe cursist.

Werkwijze
Zodra het inschrijvingsformulier door ons ontvangen heeft. ontvangt u van ons de digitale factuur twee weken voorafgaand aan de lessen. Zodra het lesgeld is voldaan, starten de lessen.

Dit geldt voor elke nieuwe lestermijn. Voor elk lespakket geldt een maand opzegtermijn voor elk pakket en geschied voor het eerste van de maand.

tarievenym1617