Privacyverklaring

Privacy verklaring Your Musiqskool per 22 mei 2018

Your Musiqskool kantoorhoudende aan de Oostgriend 126, 1356 HJ te Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Your Musiqskool / onderdeel van Jelita Creative Productions

https://www.yourmusiqskool.nl
administratie p/a Oostgriend 126, 1356 HJ Almere | 036 3001063

Kvk nummer: 54776848

Persoonsgegevens die wij verwerken
Your Musiqskool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Your Musiqskool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

gegevens van personen jonger dan 18 jaar, indien deze ingeschreven zijn via ons (online) inschrijfformulier en les volgt op onze muziekschool

Met welk doel en op basis van welke grondslag geschiedt de verwerking van persoonsgegevens

Your Musiqskool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan door inschrijving
 • Verzenden van online nieuwsbrieven, flyers om d
 • Je te kunnen bellen of e-mailen en berichten (sms, whatsapp)
  Indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals wijziging van lestijden en dergelijke.
 • Your Musiqskool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Your Musiqskool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Your Musiqskool) tussen zit.

Your Musiqskool gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Moneymonk, UNIT4 Multivers, Dropbox, Google Drive, Google Calendar en Gmail.

Hubspot CRM, Mailchimp, excel spreadsheets, Mollie payments en WordPress.
Allen bedoeld om contact te onderhouden met leerlingen en betalingen af te handelen. Voor onze website diensten maken wij gebruik van Hostingbedrijf
Hosting2go.

Your Musiqskool maakt gebruik van de volgende social media platforms
Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube.

Productie en gebruik film- en fotomateriaal voor publicatie en pr- doeleinden
Voor het produceren van film- en fotomateriaal tijdens jouw lessen en tijdens evenementen van Your Musiqskool voor publicatie en pr- doeleinden en die op eventuele social media accounts van Your Musiqskool worden gedeeld, wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd, vooraf bij inschrijving voor ons lesaanbod. Je kan jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Neem hiervoor contact op met administratie@yourmusiqskool.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Your Musiqskool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een persoon stopt met het volgen van muzieklessen worden zijn of haar persoonsgegevens na 12 maanden, vanaf de datum van de laatste les, verwijderd. Wanneer je wenst je persoonsgegevens eerder te verwijderen, neem dan contact op via administratie@yourmusiqskool.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Your Musiqskool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Your Musiqskool gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Your Musiqskool gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat we onze bezoekers de juiste informatie efficiënt kunnen tonen Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Musiqskool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@yourmusiqskool.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Your Musiqskool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Your Musiqskool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via administratie@yourmusiqskool.nl

Contact

Leerlingadministratie open
ma t/m do 10.00 -14.00
Voor afmeldingen voor les op zaterdag en maandag uiterlijk vrijdag 11.00 afmelden via mail of de afmeld whatsapp.

Volg ons

@ Your Musiqskool